Kompendium zmian od 1.6.2017 r.: Obowiązek przekazania pracownikowi tymczasowemu informacji umożliwiającej mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej

1.6.2017 wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w przepisach o agencjach zatrudnienia, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce.

Firmy zatrudniające pracowników tymczasowych w Polsce oraz delegujące takich pracowników za granicę muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów oraz znaczące utrudnienia oraz drastyczny wzrost ograniczeń biurokratycznych związanych ze zmianą przepisów. Zmiany w przepisach dotyczą także firm sprowadzających do Polski cudzoziemców.

Drastycznie rozszerzono też katalog sankcji, wprowadzając drakońskie kary do 100.000,00 PLN i zwiększając ilość przypadków obligatoryjnego wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru agencji zatrudnienia.

Nowe przepisy legalizują jednocześnie w pełni  i wzmacniają umowy cywilnoprawne kosztem umów o pracę oraz zachęcają do ucieczki od pracy tymczasowej w kierunku outsourcingu.

Izba Pracodawców Polskich – największa organizacja branżowa zrzeszająca agencje pracy tymczasowe, agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i firmy outsourcingowe przygotowała dla wszystkich firm bezpłatne Kompendium n/t zmian:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw zawiera wyjątkowo długi katalog przepisów przejściowych i wprowadzających. Mają one kardynalne znaczenie dla wszystkich agencji zatrudnienia funkcjonujących na rynku. Przewidują one nowe lub zmienione obowiązki agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników. Dotyczą także firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców.

Od dnia 10 do 31 maja 2017, w każdy dzień roboczy wszystkie firmy otrzymają informacje n/t rozbudowanych przepisów przejściowych, które dotyczą każdej firmy wpisanej do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

 

Agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu, którego umowa o pracę, na podstawie której jest wykonywana praca tymczasowa, trwa w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, informacje, o których mowa w art. 13 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Termin na przekazanie minął 14.06.2017 r., ponieważ ustawa weszła w życie 1.6.2017 r. (art. 9 ustawy nowelizującej z 2017).

Aktualne brzmienie przepisu:

Art. 13 ust. 2a ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

Agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczące adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt. Informacje przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Bezpłatne seminaria online dla firm zajmujących się zatrudnieniem tymczasowym, outsourcingiem, zatrudnianiem cudzoziemców i delegowaniem pracowników

W każdy czwartek, co tydzień, eksperci zajmujący się pracą tymczasową w Polsce od początku funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych tłumaczą polskim agencjom pracy tymczasowej nowe przepisy i ich wpływ na bieżącą działalność. Zapraszamy wszystkie firmy zajmujące się pracą tymczasową w Polsce i za granicą, firmy outsourcingowe, firmy zatrudniające w Polsce cudzoziemców, firmy delegujące swój personel za granicę oraz wszystkie inne firmy zajmujące się usługami związanymi z zatrudnieniem na bezpłatne spotkania online.

W każdy czwartek odbywają się bezpłatne spotkania dla firm delegujących pracowników za granicę, dla firm zatrudniających cudzoziemców w Polsce oraz dla agencji zatrudnienia operujących na polskim rynku. Zmiany polskich i europejskich przepisów o transgranicznym zatrudnieniu omawiane są na bieżąco z firmami na Bezpłatnych Spotkaniach Online, które odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00. Pełna lista najbliższych Bezpłatnych Spotkań Online znajduje się tutaj: www.delegowanie.pl/online. Najbliższe Bezpłatne Spotkania Online już w najbliższy czwartek od godziny 10.00! Serdecznie zapraszamy! 

Przystąp do IPP i zagwarantuj sobie bezpłatne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach online z naszymi ekspertami: www.PracaCzasowa.eu/member

Bezpłatny egzemplarz książki „Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce”, Warszawa, czerwiec 2017 dla każdej legalnie działającej i rzetelnej agencji zatrudnienia i firmy outsourcingowej

Tuż przed 1.6.2017 ukaże się obszerna książka poświęcona zmienionym przepisom:

„Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce”, Tomasz Major (red.), Warszawa, czerwiec 2017 r.

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od ponad dwóch dekad polskie i zagraniczne firmy zajmujące się pracą tymczasową oraz szeroko rozumianym outsourcingiem – prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty pracy tymczasowej oraz stosowania nowoczesnych i elastycznych stosunków zatrudnienia.

Książka zawiera obszerny komentarz do zmienionych w 2017 przepisów o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, prezentuje w sposób syntetyczny najczęściej stosowane modele optymalizacyjne oraz wskazuje na zagrożenia i tendencje zmian w polskim prawie. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się pracą tymczasową, outsourcingiem, nowoczesnymi stosunkami zatrudnienia i optymalizacjami związanymi z zatrudnieniem.

Dla pracowników działów kadr i płac firm świadczących usługi, ale także dla firm będących odbiorcami usług, dla adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych niniejszy poradnik jest obowiązkowym narzędziem, z którego korzystać należy w codziennej pracy.

To imponujące dzieło – efekt zespołowej pracy całego teamu Kancelarii Brighton&Wood – jest prawdziwą kopalnią wiedzy – Encyklopedią Pracy Tymczasowej, Outsourcingu, Nowoczesnych Stosunków Zatrudnienia i Optymalizacji; to najszersza i pierwsza na polskim rynku tak kompleksowa publikacja.

Opis książki: www.PracaCzasowa.eu/2017

Zagadnienia poruszone w książce opisane zostały tutaj: www.PracaCzasowa.eu/2017-tematy

 

Książka ukaże się 1 czerwca 2017 roku pod patronatem honorowym Izby Pracodawców Polskich oraz pod patronatem merytorycznym Kancelarii Brighton&Wood.

Dla wszystkich agencji zatrudnienia przystępujących do IPP przewidziane są bezpłatne egzemplarze tej książki.

 

Największą branżową organizacją w Polsce zrzeszającą agencje pracy tymczasowe, agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i firmy outsourcingowe jest Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl). Działająca przy Izbie Sekcja Pracy Tymczasowej i Outsourcingu wspomaga i reprezentuje członków IPP wobec władz w kraju i za granicą, prowadzi skuteczny lobbing na rzecz swoich członków, dba o nienaganny wizerunek branży wobec instytucji oraz pracowników i kreuje rozwój branży w harmonii z przepisami prawa oraz zgodnie ze światowymi i europejskimi trendami w zatrudnieniu.

Izba Pracodawców Polskich jest też nieprzerwanie od roku 2006 największą organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem.

Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.

Działający przy IPP Sąd Arbitrażowy umożliwia szybkie i skuteczne dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów.

Izba Pracodawców Polskich patronuje licznym pożytecznym serwisom przeznaczonym dla agencji zatrudnienia i firm outsourcingowych działających w kraju i za granicą:

11)  Bezpłatna aplikacja na smartfony:

Google Play  AppStore

12)  Portal wiedzy: Delegowanie.pl

13)  Portal dla agencji zatrudnienia i firm outsourcingowych działających w Polsce: www.PracaCzasowa.eu

14)  Portal wiedzy dla firm zatrudniających cudzoziemców w Polsce: www.cudzoziemcy.org

15)  i wiele innych: zob.: www.ipp.org.pl

 

Kontakt z IPP: www.ipp.org.pl

Przystąp do IPP: www.Delegowanie.pl/member i zapewnij sobie już dziś bezpłatny egzemplarz Encyklopedii Pracy Tymczasowej i Outsourcingu!

 

Konferencja dla Praktyków

Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione i przedyskutowane na najbliższej Konferencji Praktyków, która odbędzie się w Krakowie już w dniu 8.06.2017 r.: http://delegowanie.pl/seminaria:

Kraków, 8.06.2017 r., Sala Konferencyjna IPP: Hotel Conrad****

15.00 -17.00

Rewolucyjne zmiany (wchodzą w życie 1.6.2017) w przepisach o agencjach zatrudnienia, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i o zatrudnianiu cudzoziemców

 

Autorzy jedynego na rynku Komentarza do nowych przepisów o pracy tymczasowej i o agencjach zatrudnienia omówią wszystkie relewantne dla firm zmiany w nowych przepisach, które wchodzą w życie 1.6.2017 r.

Uwaga!!! Promocja!!! Dla firm, które

7)zgłoszą i opłacą przed 30.05.2017 udział w Konferencji we wszystkich 4 modułach przynajmniej trzech pracowników,

8)przystąpią do IPP przed Konferencją i na konferencję zgłoszą min. 1 osobę na przynajmniej jeden moduł,

9)są członkami IPP i przed Konferencją przedłużą członkostwo na kolejny rok i na konferencję zgłoszą min. 1 osobę na przynajmniej jeden moduł,

przewidziany został prezent: Warta 9.900,00 PLN książka: Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce. Warszawa, czerwiec 2017: www.PracaCzasowa.eu/2017

Autorzy poruszą na konferencji także najważniejsze z punktu widzenia praktyki aspekty:

  1. zawierania umów o świadczenie usług i innych umów outsourcingowych innych niż umowy o świadczenie usług pracy tymczasowej;
  2. zawierania umów cywilnoprawnych (minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców, ewidencja czasu pracy zleceniobiorców, zatrudnianie zleceniobiorców przez agencje pracy tymczasowej),
  3. stosowania dopuszczalnych prawem optymalizacji polegających na korzystaniu ze zbiegów tytułów do ubezpieczeń oraz udzielania personelowi świadczeń w naturze, a także ekwiwalentów tych świadczeń,
  4. stwierdzanie nielegalnego outsourcingu, ukrytego stosunku pracy,
  5. prawidłowa dokumentacja dla agencji pracy, firm outsourcingowej (pracownicy i zleceniobiorcy)
  6. działalności firm kierujących cudzoziemców do swoich polskich klientów;

Na życzenie uczestników prelegenci odpowiedzą na najważniejsze pytania związane ze znowelizowanymi przepisami oraz ze stosowaniem umów o świadczenie usług i innych umów outsourcingowych innych niż umowy o świadczenie usług pracy tymczasowej, z zawieraniem umów cywilnoprawnych z personelem, ze stosowaniem dopuszczalnych prawem optymalizacji polegających na korzystaniu ze zbiegów tytułów do ubezpieczeń oraz udzielania personelowi świadczeń w naturze oraz ekwiwalentów tych świadczeń:

www.PracaCzasowa.eu/2017-tematy.

Uwaga!!! W dniu 8.06.2017 odbywają się cztery spotkania poświęcone pracy tymczasowej, outsourcingowi, zatrudnianiu cudzoziemców i delegowaniu: www.delegowanie.pl/seminaria