Członkostwo w największej organizacji branżowej w Polsce zrzeszającej agencje pracy tymczasowe, agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i firmy outsourcingowe

Największą branżową organizacją w Polsce zrzeszającą agencje pracy tymczasowe, agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy i firmy outsourcingowe jest Izba Pracodawców Polskich (Izba Pracodawców Polskich | Chamber of Polish Employers Polnische Arbeitgeberkammer ipp.org.pl). Działająca przy Izbie Sekcja Pracy Tymczasowej i Outsourcingu wspomaga i reprezentuje członków IPP wobec władz w kraju i za granicą, prowadzi skuteczny lobbing na rzecz swoich członków, dba o nienaganny wizerunek branży wobec instytucji oraz pracowników i kreuje rozwój branży w harmonii z przepisami prawa oraz zgodnie ze światowymi i europejskimi trendami w zatrudnieniu. 
Izba Pracodawców Polskich jest też nieprzerwanie od roku 2006 największą organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem. 
Co roku z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich korzysta ponad 2100 firm.
Działający przy IPP Sąd Arbitrażowy umożliwia szybkie i skuteczne dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów.
Izba Pracodawców Polskich patronuje licznym pożytecznym serwisom przeznaczonym dla agencji zatrudnienia i firm outsourcingowych działających w kraju i za granicą:

 1. Bezpłatna aplikacja na smartfony: Google Play AppStore
 2. Portal wiedzy: Delegowanie.pl
 3. Portal dla agencji zatrudnienia i firm outsourcingowych działających w Polsce: PracaCzasowa.eu | portal informacyjny dla firm świadczących usługi pracy tymczasowej, rekrutacyjne, outsourcingu, doradztwa personalnego pracaczasowa.eu
 4. Portal wiedzy dla firm zatrudniających cudzoziemców w Polsce: Cudzoziemcy.org | portal informacyjny dla firm zatrudniających cudzoziemców w Polsce cudzoziemcy.org
 5. i wiele innych: zob.: Izba Pracodawców Polskich | Chamber of Polish Employers Polnische Arbeitgeberkammer ipp.org.pl

Dla kogo przeznaczone jest członkostwo w Sekcji Pracy Tymczasowej i Rekrutacji IPP (www.PracaCzasowa.eu)?

 

IPP zapewnia dostęp do niezawodnej wiedzy eksperckiej, dokumentacji i konsultacji.
Udział w jednym z trzech Programów Członkowskich to wzrost prestiżu, wiarygodności oraz konkurencyjności na rynku polskim i na rynkach europejskich.
 
Wybierz jeden z trzech pakietów Członkowskich:
 • Pakiet Standard – wiedza i integracja
  Pakiet Standardzapewnia (za symboliczną składkę wynoszącą tylko 100 euro) dostęp do wiedzy eksperckiej.
  Uczestnicy Programu Standard otrzymują bezpłatnie Miesięcznik Delegowanie.pl | Cudzoziemcy.org | PracaCzasowa.eu | InstytutOpieki.eu, a co tydzień spotykają się na ośmiu bezpłatnych seminariach online poświęconych aktualnym aspektom prawnym, podatkowym i ubezpieczeniowym związanym z delegowaniem personelu za granicę i z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Na bezpłatnych tematycznych spotkaniach dla księgowych i pracowników działów kadr i płac omawiane są najnowsze interpretacje i orzecznictwo, firmy delegujące swoich pracowników do Niemiec, Francji, Belgii, Niderlandów oraz do krajów skandynawskich dowiadują się o regulacjach tych krajów relewantnych dla ich działalności, a agencje pracy tymczasowej i firmy outsourcingowe operujące na terenie Polski dowiadują się o praktycznych aspektach stosowanych na rynku modeli działalności i systemów optymalizacji kosztowej. Odrębne spotkania przewidziane są w każdy czwartek dla firm operujących w branży opieki domowej w Niemczech.
  Kilka razy w roku organizowane są Konferencje dla Praktyków, na które Członkowie Programu Standard mają 50% zniżki.
  Każdy uczestnik Programu Standard otrzymuje w prezencie, w dniu przystępowania do Programu Standard oraz w dniu przedłużania Programu Standard wybraną przez siebie jedną z kliku cennych i obszernych, wartych 9.900,00 PLN, publikacji na temat go interesujący (delegowanie, zatrudnianie cudzoziemców, praca tymczasowa, delegowanie opiekunek do Niemiec). Wszystkie pozostałe publikacje dostępne są dla Członków Programu Standard za symboliczną opłatą.
  Uczestnicy Programu Standard wymieniają się doświadczeniami i informacjami z innymi uczestnikami Programu oraz czerpią wiedzę ze wspólnych doświadczeń, a także uczestniczą w cyklicznych spotkaniach umożliwiających utrzymywanie stałych kontaktów biznesowych wśród liderów branży, w której działają.
  Członkowie Programu Standard uczestniczą w regularnych integracyjnych Obiadach Mistrzów i korzystają z możliwości uczestniczenia we wszystkich sekcjach krajowych i branżowych IPP: Sekcji Delegowanie: www.delegowanie.pl | Sekcji Pracy Tymczasowej, Outsourcingu i Nowoczesnych Form Zatrudnienia: www.PracaCzasowa.eu | Sekcji Zatrudnienia Cudzoziemców: www.Cudzoziemcy.org | Sekcji Opieki: www.InstytutOpieki.eu | Sekcji Niemieckiej | Sekcji Francuskiej | Sekcji Skandynawskiej | Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej | Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury.
  Uczestnicy Programu Standard korzystają z bezpłatnych konsultacji w drobnych sprawach przez kancelarię Brighton&Wood przed/po każdym seminarium/konferencją, mają dostęp do wyjaśnień urzędowych uzyskiwanych na bieżąco przez IPP i EEEV od polskich i zagranicznych instytucji.
  Członkowie Programu Standard mogą skorzystać, w latach 2017-2019, bez dodatkowych opłat, z członkostwa w Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i z przywilejów z związanych z tym członkostwem.
  Na liczne pozostałe usługi wsparcia merytorycznego i prawnego Członkowie Programu Standard otrzymują atrakcyjne zniżki.
  Pakiet Członkowski Standard jest doskonałym wstępem do późniejszego skorzystania z atrakcyjnych pakietów PREMIUM i GOLD.
  Informacje o Pakiecie: www.ipp.org.pl/standard
  Porównaj różne Pakiety Członkowskie: www.delegowanie.pl/pakiety
 
 • Pakiet PREMIUM – nieograniczony dostęp do wiedzy eksperckiej i konsultacji oraz dokumentacja
  Pakiet Premium zapewnianieograniczony dostęp do wiedzy eksperckiej i konsultacji.
  Oprócz wszystkich przywilejów przewidzianych dla uczestników Programu Standard, Członkowie Programu PREMIUM bezpłatnie uczestniczą we wszystkich seminariach i konferencjach organizowanych przez portale Delegowanie.pl, PracaCzasowa.eu, Cudzoziemcy.org, InstytutOpieki.eu (www.delegowanie.pl/seminaria), bez dodatkowych opłat korzystają z indywidualnych konsultacji online w Kancelarii Brighton&Wood, indywidualnych konsultacji w biurach Kancelarii Brighton&Wood, indywidualnych konsultacji ad hoc i infolinii w sytuacjach nagłych (konsultacja w ciągu 24h - kwestie związane z A1, kontrole w kraju i za granicą, inne sytuacje krytyczne), indywidualnych konsultacji online oraz z indywidualnych konsultacji w biurze w Krakowie lub w Warszawie – z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood.
  Dla Członków Programu PREMIUM Izba Pracodawców Polskich (IPP) oraz Europejska Federacja Pracodawców (EEEV) występują bez dodatkowych opłat do polskich i zagranicznych instytucji o indywidualne wyjaśnienia urzędowe. Członkowie Programu PREMIUM mają nieograniczony dostęp do wielkiej bazy wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza, a wszystkie publikacje otrzymują nieodpłatnie.
  Uczestnicy Programu PREMIUM otrzymują codziennie Newsletter: informacje zawierające orzeczenia, interpretacje urzędowe i inne pożyteczne informacje n/t delegowania, zatrudniania cudzoziemców i nowoczesnych form zatrudnienia oraz optymalizacji.
  Uczestnicy Programu PREMIUM korzystają bez dodatkowych opłat z modelowej dokumentacji dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych, z dokumentacji przygotowanej dla agencji pracy tymczasowej, firm outsourcingowych i innych firm zajmujących się na terenie Polski świadczeniem usług związanych z kierowaniem personelu do innych firm oraz z dokumentacji dla cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i dla cudzoziemców delegowanych do Polski. Dostęp do dokumentacji oznacza też jej bieżące aktualizacje w okresie członkostwa w Programie PREMIUM.
  Pierwszeństwo korzystania z Pakietu PREMIUM mają firmy, które korzystają z pakietu STANDARD.
  Informacje o Pakiecie: www.ipp.org.pl/PREMIUM
  Porównaj różne Pakiety Członkowskie: www.delegowanie.pl/pakiety
 
 • Pakiet GOLD – stała obsługa
  Oprócz wszystkich przywilejów przewidzianych dla uczestników Programu Standard i dla uczestników Programu PREMIUM, Członkowie Programu GOLD korzystają z nieograniczonego dostępu do Kancelarii Brighton&Wood oraz objęci są profesjonalną obsługą w postępowaniach kontrolnych w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji. Członkowie GOLD mają zapewnionego przedstawiciela do kontaktów z administracją państwa przyjmującego oraz bezpłatny dostęp do usługi przechowywania dokumentów na terenie Niemiec, Belgii i Francji.
  Członkowie GOLD korzystają z infrastruktury biurowej IPP: w budynkach IPP w Krakowie, Warszawie i Berlinie Członkowie GOLD mogą rejestrować siedziby spółek, którym zapewniana jest - bez dodatkowych opłat - profesjonalna obsługa korespondencji, obsługa w postepowaniach kontrolnych oraz obsługa w postepowaniach sądowych i arbitrażowych.
  Pakiet GOLD proponowany jest wybranym firmom członkowskim IPP korzystającym z Pakietu STANDARD lub z Pakietu PREMIUM oraz wybranym firmom, korzystającym z Konsultacji w Kancelarii Brighton&Wood.
  Informacje o Pakiecie: www.ipp.org.pl/GOLD
  Porównaj różne Pakiety Członkowskie: www.delegowanie.pl/pakiety

 


Nowy cennik dotyczy:

Komplet 7 tomów komentarzy
 (10 tomów, 3278 stron, wydanie 2014-2016), Tomasz Major (red.)
Wyczerpujące komentarze do przepisów o delegowaniu pracowników. 
Ponad 3000 stron rzetelnych, dogłębnych opracowań, przykładów z praktyki i orzecznictwa. Całość podzielona na siedem tomów. zobacz pełny opis
 
Delegowanie 2017 
(767 stron, wydanie 2017), Tomasz Major (red.) 
zobacz pełny opis 
 
Posting of Workers in Europe
(620 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)
Jest to jedyne w Europie kompleksowe opracowanie n/t delegowania. Imponująca książka zawiera starannie przygotowane komentarze z praktycznymi przykładami. zobacz pełny opis 
 
Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland
(712 stron, wydanie 2017), Tomasz Major (red.) 
Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujących od ponad dekady wiodące polskie firmy działające w branży opieki – prezentują prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec.

Książka zawiera multum przykładów, rad i wskazówek, a także kalkulacji dla przedsiębiorców delegujących opiekunki do Niemiec i ich doradców prawnych oraz podatkowych.

zobacz pełny opis 
 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
(895 stron, wydanie 2017), Tomasz Major (red.) 
Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od prawie dwóch dekad polskie firmy delegujące pracowników za granicę oraz zatrudniające cudzoziemców w Polsce – prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania za granicę.

Tomasz Major wraz z całym swoim zespołem w mistrzowski sposób przybliżają czytelnikowi tę arcytrudną i złożoną materię.

zobacz pełny opis 
 

Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce
(600 stron, wydanie 2017), Tomasz Major (red.)
Książka zawiera obszerny komentarz do zmienionych w 2017 przepisów o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, prezentuje w sposób syntetyczny najczęściej stosowane modele optymalizacyjne oraz wskazuje na zagrożenia i tendencje zmian w polskim prawie. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się pracą tymczasową, outsourcingiem, nowoczesnymi stosunkami zatrudnienia i optymalizacjami związanymi z zatrudnieniem. zobacz pełny opis  
 
TOM 10 Zatrudnienie Ukraińców w polsce
(250 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)
Doświadczeni praktycy dokonują analizy przepisów o zatrudnianiu obywateli Ukrainy w Polsce. Publikacja zawiera także aspekty podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe zatrudniania Ukraińców w Polsce oraz delegowania ich do Polski. zobacz pełny opis 
 
TOM 9 Zatrudnienie cudzoziemców w polsce
(340 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)
Doświadczeni praktycy dokonują analizy przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Publikacja zawiera także aspekty podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz delegowania ich do Polski. Przedmiotem analizy są cudzoziemcy zarówno będący, jak i niebędący obywatelami krajów członkowskich UE. zobacz pełny opis
 

 

Firmy na stałe obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood:  BEZPŁATNIE wszystkie w/w książki oraz wszystkie inne publikacje
Firmy konsultowane przez Kancelarię Brighton&Wood: BEZPŁATNIE trzy wybrane w/w książki oraz inne publikacje
Członkowie Premium IPP: BEZPŁATNIE wszystkie w/w książki oraz wszystkie inne publikacje
Członkowie GOLD IPP: BEZPŁATNIE wszystkie w/w książki oraz wszystkie inne publikacje
Członkowie Zwyczajni IPP:  BEZPŁATNIE jedna z wybranych w/w książek lub inna publikacja w dniu przystąpienia do IPP lub w dniu przedłużenia członkostwa na kolejny rok
Firmy przystępujące do IPP: BEZPŁATNIE jedna z wybranych w/w książek lub inna publikacja w dniu przystąpienia do IPP
   
Cena regularna za każdą w/w książkę: 9.900,00 PLN + VAT
Cena regularna za każdą w/w książkę w wersji elektronicznej (EBOOK):  9.900,00 PLN + VAT
Inspektorzy ZUS i PIP zniżka 50%
Instytucje państwowe, sądy, ministerstwa, urzędy, ZUS, PIP etc. zniżka 5%
Adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi zniżka 10%
Biura rachunkowe, firmy konsultingowe  zniżka 5%
Organizacje pracodawców  zniżka 10%
Związki Zawodowe cena powiększona o 100% 

Formularz zgłoszeniowy do Sekcji Pracy Tymczasowej i Rekrutacji IPP

00-000 Poczta, ul. Ulica nr 11